Om oss

Anders Nilsson 
Musikmakare och filmvetare. Hade ännu inte fyllt 30 när resan började.

Love Malmqvist
Läkare med fotografskills. Hade hunnit fylla 30.